Tiêu dùng xanh có thể được định nghĩa là việc mua, sử dụng và tuyên truyền các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mà không gây nguy cơ cho sức khỏe con người và không đe dọa các chức năng. Hay sự đa dạng của các hệ sinh thái tự nhiên.

Trung Quốc có khởi đầu tương đối muộn về tiêu dùng xanh song đã có những bước tiến đáng kể. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của người dân đối với môi trường đã được cải thiện. Chính phủ đã đầu tư không ít trong việc bảo vệ, cải thiện môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Năm 1993, Trung Quốc lần đầu tiên thành lập chương trình gắn nhãn sinh thái cho các sản phẩm.

Đến nay, trong hệ thống chứng nhận sản phẩm xanh ở Trung Quốc đã có hàng chục chủng loại. Như thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng; đèn chiếu sáng, ô tô và nhiều mặt hàng khác. Tại châu Á, Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia đi đầu trong phong trào bảo vệ môi trường nói chung. Và tiêu dùng xanh nói riêng.

Xem thêm những bài viết khác tại đây.