Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa mới ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về 1 số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sẽ bị chịu tác động của dịch COVID-19. Từ tháng 11, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như là hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Nhiều loại hình dịch vụ, hàng hóa sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong 2 tháng cuối năm. Theo Quyết định 28 từ Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, sau khi họ nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ bởi cơ quan bảo hiểm xã hội gửi.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với ngành hàng nào?

Theo đó, kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021; giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây:

(1) Dịch vụ vận tải gồm: (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quàng bá và tồ chức tua du lịch;

(2) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình. Ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng. Và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với ngành hàng nào?
Chính phủ Việt Nam

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (2) không bao gồm phần mềm xuất bản. Và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng. Như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa; dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp; tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

Chính sách từ nhà nước Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ ngày 1/11 đến hết 31/12/2021; sẽ giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hàng hóa, dịch vụ. Gồm: Dịch vụ vận tải gồm vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quàng bá và tồ chức tour du lịch.

Chính sách từ nhà nước Việt Nam
Chính phủ giảm thuế cho doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng. Và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau. Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định. Tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp.

Trang nalcousa.com xin chia sẻ đến bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *